ÚvodУслугиОбразование

Образование

Предложение за корпоративни клиенти

 

Предложение 1: Създаване на система за фирмено обучение споредконкретните нужди

Предложението включва:

 • Идентификация и анализ на образователните нужди на Вашата фирма и Вашите служители.
 • Предлагане на план за обучение за Вашата компания.
 • Подготовка на отделните образователни мероприятия.
 • Създаване на система за оценка на ефективността на фирменото обучение и на отделните образователни мероприятия.

Предложение 2: Образователен e-learning портал на IES (eCampus)

Предложението включва:

 • Неограничен достъп на Вашите служители до образователния e-learning портал.
 • Множество атрактивни flash и озвучени курсове по soft-skills и мениджърски умения.
 • Езикови курсове по английски, френски и бизнес-английски, комплект от тестове по английски и френски (за всеки език 1 определящ нивото тест + 6 теста за определяне на нивото според международната класификация).
 • Качествени електронни двуезични речници - английски и френски.
 • Обучение и повторно тестване на шофьори – служители, компютърни курсове, курсове по безопасност на труда.
 • Курсове в английска и френска версия.
 • Създаване на e-learning курсове според нуждите на клиентите с помощта на модула Builder и тестване посредством модула Tester.
 • Предоставяне на подробни сведения на мениджърите по човешките ресурси във Вашата компания.

Предложение 3: Пълен аутсорсинг на фирменото обучение

Предложението включва:

 • Предложение 1 и 2.
 • Осигуряване на персонално (с лектор) фирмено обучение.
 • Организационно и административно осигуряване на фирмено обучение, осъществяване и оценка на отделните образователни мероприятия.
 • Подготовка на всякакви материали и информация според нуждите на фирмената система за развитие на човешките ресурси.

Предложение 4: Техническа помощ при създаването на системи за встъпително образоване, повишаване и разширяване на квалификацията и преквалифициране на служителите

Предложението включва:

 • Определяне и анализ на образователните, квалификационните и преквалификационни нужди на Вашата фирма (нужди на служителите с квалификация и на служителите със средно и висше образование).
 • Изготвяне на проект за решаване на тези нужди въз основата на специалното ноу-хау на IES.
 • Гарантиране на съответното акредитиране на образователните програми.

Предложение 5: Мобилна компютърна класна стая

Предложението включва:

 • Отдаване под наем на мобилна компютърна класна стая, вкл. проекционна и аудиовизуална техника, необходими за гарантиране на качество на обучението.
 • Доставка и инсталация на мобилната компютърна класна стая на което и да е избрано от Вас място в Република Чехия.
 • Класната стая може да се използва в която и да е от канцелариите или помещенията.
 • Класната стая е снабдена с портативно устройство за свързване към интернет.
 • Всички компютри са снабдени с технология Wi-Fi, не са необходими никакви други кабели за свързването им.

Предложение 6: Отдаване под наем на помещения за образователни мероприятия

Предложението включва:

 • Отдаване под наем на модерно оборудвани помещения за образователни мероприятия, вкл. с дидактическа техника.
 • Административно и организационно осигуряване на образователните мероприятия.
 • Бюфет за участниците.
 • Канцеларски материали за участниците.