ÚvodУслуги

Услуги

Услуги в областта на човешките ресурси


Предложението включва:

  • Създаване на система за фирмено образование според конкретните нужди.
  • Услуги на центровете за оценка и развитие, осигуряване на екипи от психолози на IES.
  • Предложение на система за оценка на служителите във Вашата компания.
  • Обучение на оценители и подготовка на оценяваните за оценка, интервю за oценка и др.
  • Подготовка, реализация и оценка на процедури за избор на изпълнители.
  • Персонални ревизии.