eCampus

eCampus

Vzdělávací portál IES

InHouse (online) jazykové kurzy

InHouse (online) jazykové kurzy

Od září minulého roku přicházíme v pravidelných intervalech s nabídkou online jazykových kurzů angličtiny. Témata jsou velmi různorodá, někdy se zaměřujeme na obecnější jako např. emailová či telefonická komunikace, online schůzky a jednání, fráze a idiomy v angličtině, v jiných případech nabízíme zaměření na obchodní jazyk a v nejbližší době nabídneme také kurzy z oblasti soft skills, HR nebo financí.

Kurzy jsou vedeny vždy rodilým mluvčím, probíhají tedy plně v angličtině a jsou založeny na práci s materiály v google docs a na intenzivní interakci s lektorem. Časově jsou rozděleny vždy na dvě dopoledne, 2 x 3 hod. Na online kurzy přichází i velmi dobrá zpětná vazba, účastníci si chválí zejména kvalitu rodilých mluvčí, kvalitu materiálů, užitečnou a zábavnou formu výuky a další možnost, jak si rozšířit danou slovní zásobu.

Těšíme se i na vaši účast v některém z dalších kurzů!

Denisa Vopršalová

denisa.voprsalova@institutes.cz

Nahoru
Specifické značky