ÚvodO nás

O nás

Kdo jsme

Institut environmentálních služeb, a.s. (dále jen IES) je vzdělávací a tréninkovou organizací francouzské globálně působící společnosti Veolia. IES je společným podnikem jednotlivých divizí Veolia v ČR. Působí v České republice a na Slovensku a s některými produkty/službami/vzdělávacími akcemi také v dalších evropských zemích. IES je významnou součástí mezinárodní sítě tréninkových center Veolie, tzv. Campusů VE.
Vzdělávání je jednou z priorit Veolie, neoddělitelnou součástí její firemní kultury i významným faktorem jejího odlišení na trhu. Jednotná firemní kultura a vysoké kvalifikační a kompetenční standardy jsou pro fungování této skupiny, která má více jak 180 000 zaměstnanců po celém světě , a pro uspokojení požadavků a potřeb jejich zákazníků, naprosto klíčové.
Veolia je globální skupinou schopnou zajistit celou šíři environmentálních služeb v oblastech řízení vodního cyklu a provozování vodovodů a kanalizací (v ČR a na Slovensku prostřednictvím společností Veolia Voda), energetických služeb, výroby elektrické energie a vytápění & chlazení (společnost Veolia Energie Česká republika a Slovensko).

Hlavní oblasti činnosti IES

  • Vzdělávání a trénink (core business).
  • Služby v oblasti lidských zdrojů (např. Assessment Centrum / Development Centrum, systémy hodnocení pracovníků).
  • Technická pomoc a poradenství při implementaci systému managementu jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti práce (OHSAS).
  • Nakladatelství a vydavatelství(periodika a monotematické odborné i populárně-naučné publikace v celkovém nákladu 120 000 výtisků; propagační a tréninkové filmy).
  • Poradenství v oblasti finanční podpory z fondů Evropské unie.