ÚvodO násKvalita našich služeb

Kvalita našich služeb

IES poskytuje služby na špičkové úrovni v souladu s evropskými standardy, což je mimo jiné podmíněno od roku 2004 certifikovaným Integrovaným systémem řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a od března 2016 EnMS 50001.
Kvalita služeb IES je nepřetržitě sledována. K tomu využíváme řady nástrojů včetně anonymních zpětnovazebních dotazníků, které vyplňují po skončení každé vzdělávací akce všichni její účastníci. Průměrné celkové hodnocení našich vzdělávacích akcí v těchto dotaznících dosáhlo v roce 2012 hodnoty 4,68 na pětibodové škále, kde 5 je nejlepší hodnocení.

pdf

Politika IMS 2022

pdf

Certifikát ISO 14001:2015

pdf

Certifikát ISO 45001:2018

pdf

Certifikát ISO 50001:2011

pdf

Certifikát ISO 9001:2015