ÚvodO násNaše nabídka

Naše nabídka

Aktuální katalog IES, který představuje kompletní „výrobní program“ IES, obsahuje nabídku celkem 410 kurzů, seminářů, tréninků i dlouhodobých studijních programů, z nichž řada je akreditována MŠMT.
Široké portfolio vzdělávacích akcí IES zahrnuje nejrůznější odborné nebo všeobecně zaměřené kurzy, semináře a praktické tréninky včetně mnoha speciálních periodických školení dle požadavků platných zákonů, vyhlášek a předpisů, které je možné zařadit mezi tzv. další vzdělávání či celoživotní učení. IES také úspěšně buduje ucelený systém tzv. počátečního, tj. formálního vzdělávání, umožňujícího získání a zvyšování kvalifikace v oborech činností společnosti Veolia Environnement. Jde o vysokoškolské a středoškolské studijní programy a učební obory, které jsou společnými projekty IES a renomovaných škol.
Součástí nabídky IES je rovněž přístup na  eCampus (vzdělávací e-learningový portál IES), který v současné době využívá cca 12 000 zákazníků. Ti zde naleznou stále se rozšiřující nabídku atraktivních, většinou celoflashových a ozvučených e-learningových kurzů, z nichž některé jsou již v různých jazykových mutacích. Nechybí  ani kurzy zaměřené na projektový management i zákaznickou orientaci. eCampus nabízí i množství užitečných studijních textů. Je virtuálním studijním prostorem umožňujícím rovněž tzv. blended learning, tedy efektivní kombinaci e-learningu s klasickou výukou. Samozřejmostí je i poskytování podrobného reportingu o využívání vzdělávacího portálu a o výsledcích studia zaměstnanců.