ÚvodУслугиИздателска и публикационна дейност

Издателска и публикационна дейност

Предложението включва:

 • Изготвяне на предложения за периодични и непериодични публикации според изискванията на клиента
 • Изготвяне и разпространение на електронни периодични издания
 • Осигуряване на фото- и видео документации
 • Редактиране
 • Графична обработка
 • Предпечатни корекции
 • Печатни работи
 • Осигуряване на ISBN и на задължителната според закона дистрибуция
 • Архивиране

Преглед на издадените от IES публикации:

 • 2003

Клиентът – наш господар!?

Автор: Дагмар Седлицка (Dagmar Sedlická), илюстрирал Иржи Слива (Jiří Slíva).
Тираж: 8 000 печатни издания.
 • 2004

1 + 1 или Първа помощ и още една отгоре

Автор: Дагмар Седлицка (Dagmar Sedlická), илюстрирал Иржи Слива (Jiří Slíva).
Тираж: 8 000 печатни издания.
 • 2005

VEsprit. Преглед за фирмената култура на Веолия Инвайърмънт в Република Чехия

Тираж: 9 500 печатни издания.
 • 2005

Кратък пътеводител за нови служители

Информационен наръчник на корпорацията Далкия в Република Чехия.
Тираж: 3 000 печатни издания.

 

Обучение по безопасност и защита на здравето по време на работа

Наръчникът е част от проект, осъществен с финансова помощ от ЕС.
Авторски колектив.
Тираж: 1 500 печатни издания.
 • 2006

Правим това, което казваме. Фирмена култура на Веолия Инвайърмънт

Автори: Дагмар Седлицка, Иржи Слива, Петр Махан (Dagmar Sedlická, Jiří Slíva, Petr Machan)
Тираж: 7 000 печатни издания.

 

Безопасност и защита на здравето по време на работа

Наръчникът е част от проект, осъществен с финансова помощ от ЕС.
Авторски колектив.
Тираж: 1 000 печатни издания.
 • 2007

Годишник на Института за услуги, свързани с околната среда, АД 2007

Авторски колектив.
Тираж: 6 500 печатни издания.
 • 2008

Кратък пътеводител за нови служители

Информационен наръчник на корпорацията Далкия в Република Чехия.
Тираж: 3 000 печатни издания.

 

FirstAidCard

Джобна брошура с множество снимки към проекта Практическо обучение по първа помощ.
Тираж: 14 000 печатни издания.
 • 2009

First AidCard

Джобна брошура с множество снимки към проекта Практическо обучение по първа помощ.
Тираж: 8 000 печатни издания.

 

First AidCard

Джобна брошура с множество снимки към проекта Практическо обучение по първа помощ – версия на словашки.
Тираж: 3 000 печатни издания.

 

SafetyCard

Джобна брошура с множество снимки към проекта по Безопасност и здравословни условия на труд.
Тираж: 2 000 печатни издания.
 • 2010

SafetyCard

Джобна брошура с множество снимки към проекта по Безопасност и здравословни условия на труд.
Тираж: 6 000 печатни издания.
 • 2011

FirstAidPoster

Плакат към проекта Практическо обучение по първа помощ.
Тираж: 2 700 печатни издания
 • 2012

Водни строежи и водно стопанство

Водни строежи и водно стопанство. Водни течения. Учебник.
Тираж: 100 бр.
Водни строежи и водно стопанство. Машини и съоръжения. Учебник.
Тираж: 100 бр.
Водни строежи и водно стопанство. Технология. Учебник.
Тираж: 100 бр.

 

 • От 2006 г. IES издава електронен информационен бюлетин (нюзлетър) LE SERVICE с обем от 4 до 10 страници, който получават около 9 000 адресата.
 • По-нататък IES издава редица учебни текстове, изготвени специално за дългосрочните образователни програми.
 • IES също така създаде 4 филма за дейностите на VE в Република Чехия и игрален образователен филм към проблематиката на интервютата за преценка.