ÚvodКонтакти

Контакти

Седалище на фирмата (адрес за фактуриране)

Institut environmentálních služeb, a. s. (Институт за услуги, свързани с околната среда АД)
Podolská 15/17 (ул. Подолскá 15/17)
147 00 Praha 4 - Podolí (147 00 Прага 4)
Идентификационен номер: 62954865
Регистрация по ДДС: CZ62954865

The company is registered with the Metropolitan Court of Prague,
in section B, file No. 9967.
 
Фирмата е регистрирана с митрополит съд на Прага,
в раздел Б, дело № 9967.

Забележка:. Отбелязаните * се изисква.