ÚvodУслугиВнедряване на интегрираната система за управление

Внедряване на интегрираната система за управление

Техническа помощ за внедряване на системата за контрол на качеството и за управление на околната среда


Посредством въвеждането на интегрираната система за управление, евентуално на части от нея, се постига прозрачност и се въвежда ред в процесите в организацията, а след успешен одит, организацията получава сертификат, гарантиращ качество в отделните области на управлението.

Въвеждането на интегрирана система за контрол на качеството става поетапно, въз основа на проверени подходи, така че по време на цялото сътрудничество се извършват корекции и подходите се приспособяват към условията и моменталното състояние в конкретната фирма.

Предложение – препоръчителен подход за работа, свързана с въвеждането на интегрираната система на управление:

  • Анализ на актуалното състояние
  • Обучение на вътрешните контрольори
  • Изработване на интегрирана система за управление и изготвяне на документация
  • Внедряване на интегрираната система за управление
  • Пробно прилагане на създадената система за управление
  • Сертифициращ одит от I-ва степен за QMS, EMS и OHSAS
  • Усъвършенстване на системата, отстраняване на несъответствията и недостатъците
  • Сертифициращ одит на интегрираната система за управление