ÚvodУслугиФондове на Европейския съюз

Фондове на Европейския съюз

Консултантска дейност в областта на финансовото подпомагане от фондовете на Европейския съюз

 

Предложението включва:

  • Консултантска дейност при избора на подходящи за Вашите цели и намерения програми за дотация от ЕС
  • Подготовка и реализация на проекта
  • Управление на проекта, включително пълно администриране
  • Аутсорсинг на воденето на проекта
  • Оценка на проекта
  • Посредничество при предоставяне други специализирани услуги, свързани с подготовката и реализацията на проекта
  • Други услуги, като организиране на конференции и семинари, свързани с реализирането на програми на Европейския съюз, създаване на маркетингови стратегии и осигуряване на пропаганда, маркетинг и др.