ÚvodЗА НАС

ЗА НАС

Кои сме ние

Институт за услуги, свързани с околната среда АД (по-нататък само IES) е образователна и обучаваща организация на глобално действащата френска компания Veolia. IES е обединено предприятие на отделните подразделения на Veolia в Република Чехия. Дейността си развива в Република Чехия и Словакия, а с някои свои продукти/услуги/образователни мероприятия – също и в други европейски страни. IES е важен елемент от международната мрежа от центрове за обучение на Veolia, т.нар. образователен комплекс на Veolia.
Образоването е един от приоритетите на Veolia, неразделна част от фирмената ѝ култура и важен фактор, който я прави различна на пазара. Единната фирмена култура и високите стандарти за качество и компетентност са ключови за функционирането на тази корпорация, която има повече от 202 800 служители в 11 географски зони по света и за задоволяването на изискванията на нейните клиенти.
Veolia е единствената глобална корпорация, способна да осигури пълен спектър от услуги, свързани с околната среда в следните области: експлоатация на водопроводи и канализации (В Република Чехия и Словакия посредством компанията Veolia Voda – Веолия Вода), услуги в областта на енергетиката, производство на електрическа енергия, отопление и охлаждане (компанията Dalkia Česká republika – Далкия Република Чехия и Dalkia Slovensko – Далкия Словакия), и услуги, свързани с околната среда, т.е. събиране на отпадъци, манипулиране на отпадъците и рециклиране (Veolia Environmentální servis – Веолия Енвироменталени сервиз).

Главни области на дейност на IES

  • Образоване и обучение (core business).
  • Услуги в областта на човешките ресурси (напр. Център – Assessment / Център – Development, системи за преценка на работниците).
  • Техническа помощ и консултантска дейност при въвеждане на система за контрол на качеството (QMS), на управление на околната среда (EMS) и на мениджмънт по безопасност на труда (OHSAS).
  • Публикации и издателска дейност (периодични издания, тематични научни и научнопопулярни издания с общ тираж 110 000 печатни копия; пропагандни и образователни филми, електронен месечник / нюзлетър LE SERVICE – около 9 000 редовни читатели).
  • Консултантска дейност в областта на финансовото подпомагане от фондовете на Европейския съюз.