ÚvodUsługi

Usługi

Usługi w dziedzinie zasobów ludzkich


Oferta obejmuje:

  • Opracowanie systemu szkoleń firmowych pod klucz.
  • Usługi Assessment / Development Center realizowane przez zespoły psychologów IES.
  • Projektowanie systemu oceny pracowników firmy.
  • Szkolenia oceniających i przygotowanie ocenianych do ewaluacji, rozmowy oceniające itp.
  • Przygotowanie, realizację i ewaluację postępowań rekrutacyjnych.
  • Audyty personalne.