ÚvodUsługiWdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

pomoc techniczna przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem


Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, ewentualnie jego części, pozwala na zwiększenie przejrzystości i stopnia zorganizowania procesów w organizacji i po pomyślnym przejściu audytu weryfikacyjnego organizacja otrzymuje certyfikat potwierdzający jakość na poszczególnych obszarach zarządzania.

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością odbywa się etapowo, w oparciu o sprawdzone procedury, przy czym na wszystkich etapach współpracy przeprowadza się korekty i dostosowywanie sposobu postępowania do warunków i aktualnej sytuacji w konkretnej firmie.

Oferta – zalecana kolejność działań związanych z wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania:

  • analiza stanu obecnego
  • szkolenie audytorów wewnętrznych
  • opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania oraz dokumentacji
  • wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
  • próba funkcjonowania opracowanego systemu zarządzania
  • audyt certyfikacyjny I stopnia QMS, EMS oraz OHSAS
  • dostrojenie systemu, usunięcie niedociągnięć i braków
  • audyt certyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania