ÚvodO nas

O nas

Kim jesteśmy

Instytut Usług Środowiskowych, s. a. (Institut environmentálních služeb, a.s.), zwany dalej IES, jest instytucją edukacyjną i szkoleniową należącą do francuskiej, działającej na skalę globalną spółki Veolia. IES jest wspólnym przedsiębiorstwem poszczególnych pionów Veolia w Republice Czeskiej. Działa w Republice Czeskiej i w Słowacji a niektóre produkty / usługi / imprezy edukacyjne oferuje także w innych krajach europejskich. IES stanowi ważną część międzynarodowej sieci centrów szkoleniowych Veolia, tzw. kampusów Veolia.
Edukacja jest jednym z priorytetów spółki Veolia, stanowi nieodłączną część jej kultury firmowej i znaczący czynnik wyróżniający ją na rynku. Jednolita kultura firmowa oraz wysokie standardy kwalifikacji i kompetencji są absolutnie kluczowe dla funkcjonowania tej grupy, zatrudniającej ponad 202 800 pracowników w 11 strefach geograficznych, oraz dla sprostania wymaganiom i potrzebom klientów.
Veolia to jedyna globalna grupa, która jest w stanie zapewnić cały zakres usług środowiskowych w dziedzinie eksploatacji wodociągów i kanalizacji (w Republice Czeskiej i w Słowacji za pośrednictwem spółek Veolia Voda), usług energetycznych, produkcji energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia (spółka Dalkia Česká republika oraz Dalkia Slovensko), oraz usług środowiskowych obejmujących zbiór odpadów, ich zagospodarowanie i utylizację (Veolia Environmentální servis).

Główne obszary działalności IES

  • Edukacja i szkolenia (core business).
  • Usługi w dziedzinie zasobów ludzkich (np. Assessment Center / Development Center, systemy oceny pracowników).
  • Pomoc techniczna i doradztwo przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością (QMS), zarządzania środowiskiem (EMS) oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy (OHSAS).
  • Wydawnictwa książkowe i inne(periodyki oraz monotematyczna literatura specjalistyczna i popularno-naukowa o całkowitym nakładzie 110 000 egzemplarzy; filmy promocyjne i szkoleniowe, miesięcznik elektroniczny / newsletter LE SERVICE - ok. 9000 regularnych czytelników).
  • Doradztwo w dziedzinie wsparcia finansowego z funduszów Unii Europejskiej.