ÚvodO nasJakość naszych usług

Jakość naszych usług

IES świadczy usługi na najwyższym poziomie zgodnie ze standardami europejskimi, co zapewnia między innymi certyfikowany od 2004 r. zintegrowany system zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.
Jakość usług IES jest nieustannie monitorowana. W tym celu wykorzystujemy szereg narzędzi, włącznie z anonimowymi kwestionariuszami informacji zwrotnej, wypełnianymi po zakończeniu każdej imprezy edukacyjnej przez wszystkich jej uczestników. Średnia całkowita ocena naszych imprez edukacyjnych wynikająca z tych kwestionariuszy osiągnęła w 2011 r. wartość 4,68 na skali pięciostopniowej, na której 5 stanowi najlepszą ocenę.