ÚvodO nasNasza oferta

Nasza oferta

Aktualny katalog IES, prezentujący kompleksowy „program produkcyjny“ IES, zawiera ofertę w sumie 381 kursów, seminariów, szkoleń i długoterminowych programów edukacyjnych, z których wiele posiada akredytację Ministerstwa Szkolnictwa i Kultury Fizycznej.
Bogate portfolio imprez edukacyjnych IES obejmuje najróżniejsze kursy specjalistyczne lub ogólnokształcące, seminaria i praktyczne treningi, włącznie z wieloma specjalnymi szkoleniami odbywającymi się regularnie zgodnie z wymogami obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów, które można zaliczyć do kategorii dokształcania zawodowego lub kształcenia ustawicznego. IES także z powodzeniem buduje scalony system zasadniczej edukacji zawodowej, czyli formalnego kształcenia, pozwalającego na pozyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinach działalności spółki Veolia Environnement. Są to programy nauczania i kierunki kształcenia dla szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, stanowiące wspólne projekty IES i renomowanych szkół.
W skład oferty IES wchodzi także dostęp do portalu edukacyjnego IES, z którego w chwili obecnej korzysta około 12 000 klientów. Mogą oni znaleźć tutaj rozszerzaną nieustannie ofertę atrakcyjnych kursów w trybie e-learning, które w większości opracowane są w całości przy użyciu technologii flash i posiadają ścieżkę dźwiękową, a niektóre dostępne są już w różnych wersjach językowych. Są to na przykład kursy języków obcych renomowanej spółki LANG Master, testy języków obcych oraz słowniki dwustronne, kursy z zakresu bezpieczeństwa pracy, szkolenia i testowania kierowców pojazdów służbowych, wiele kursów z zakresu kompetencji menedżerskich, takich jak na przykład rozmowy oceniające, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, podstawy komunikacji, sztuka prezentacji i podobne, a także kursy i filmy dotyczące problematyki środowiskowej oraz zrównoważonego rozwoju. Nie brak także serii kursów komputerowych w strukturze ECDL (European Computer Driving Licence), kursów poświęconych zarządzaniu projektowemu i zorientowaniu na klienta. Portal edukacyjny IES stanowi wirtualną przestrzeń edukacyjną „eCampus“, umożliwiającą także tzw. blended learning, czyli efektywne łączenie e-learningu z klasycznym nauczaniem. Oczywistą składową naszych usług jest także szczegółowe raportowanie sposobu wykorzystania portalu edukacyjnego i wyników w nauce osiąganych przez pracowników.