ÚvodO nasNasz zespół

Nasz zespół

Doświadczony zespół pracowników podstawowych w praskiej centrali IES i poszczególnych przedstawicielstwach IES, charakteryzujący się erudycją i zdolnością do efektywnej pracy, przygotowuje od strony koncepcyjnej, prowadzi metodycznie, koordynuje, organizuje i ocenia pracę zespołu lektorów IES.
Zespół lektorski IES obejmuje ponad 200 najlepszych szkoleniowców będących przeważnie menedżerami i specjalistami Veolia Environnement, specjalistów z uniwersytetów, uczelni wyższych i specjalistycznych, organizacji naukowo-badawczych, organów państwowych i specjalistycznych firm. Ich dobór rządzi się rygorystycznymi zasadami. IES ściśle współpracuje z renomowanymi czeskimi i zagranicznymi uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi.