ÚvodUsługiWydawnictwo

Wydawnictwo

Oferta obejmuje:

 • opracowanie projektów publikacji periodycznych i nieperiodycznych według wymagań klienta
 • opracowanie i dystrybucję periodyków elektronicznych
 • zapewnienie dokumentacji fotograficznej i wideo
 • prace redakcyjne
 • opracowanie graficzne
 • przygotowanie do druku
 • prace drukarskie
 • zapewnienie ISBN i dystrybucji wymaganej przez obowiązujące przepisy
 • archiwizację

Lista publikacji wydanych przez IES:

 • 2003

Klient nasz pan!?

Autorka Dagmar Sedlická, ilustrował Jiří Slíva.
Nakład: 8 000 egzemplarzy
 • 2004

1 + 1, czyli pierwsza pomoc i dodatkowo druga

Autorka Dagmar Sedlická, ilustrował Jiří Slíva.
Nakład: 8 000 egzemplarzy
 • 2005

Prezentacja kultury firmowej Veolia Environnement w Republice Czeskiej

Nakład: 9 500 egzemplarzy

 

Zwięzły przewodnik dla nowych pracowników

Podręcznik informacyjny Grupy Dalkia w Republice Czeskiej
Nakład: 3 000 egzemplarzy

 

Szkoła bezpieczeństwa i higieny pracy

Podręcznik wchodzący w skład projektu współfinansowanego przez UE.
Praca zbiorowa.
Nakład: 1 500 egzemplarzy
 • 2006

Robimy to, co mówimy. Kultura firmowa Veolia Environnement

Autorzy: Dagmar Sedlická, Jiří Slíva, Petr Machan
Nakład: 7 000 egzemplarzy

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podręcznik wchodzący w skład projektu współfinansowanego przez UE.
Praca zbiorowa.
Nakład: 1 000 egzemplarzy
 • 2007

Biuletyn roczny Instytutu Usług Środowiskowych, a. a. 2007 r.

Praca zbiorowa.
Nakład: 6 500 egzemplarzy
 • 2008

Zwięzły przewodnik dla nowych pracowników

Podręcznik informacyjny Grupy Dalkia w Republice Czeskiej.
Nakład: 3 000 egzemplarzy

 

FirstAidCard

Kieszonkowe leporello z wieloma obrazkami do projektu pt. „Praktyczny trening pierwszej pomocy”.
Nakład: 14 000 egzemplarzy
 • 2009

First AidCard

Kieszonkowe leporello z wieloma obrazkami do projektu pt. „Praktyczny trening pierwszej pomocy”.
Dodruk: 8 000 egzemplarzy

 

First AidCard

Kieszonkowe leporello z wieloma obrazkami do projektu pt. „Praktyczny trening pierwszej pomocy”.
Nakład: 3 000 egzemplarzy

 

SafetyCard

Kieszonkowe leporello z wieloma obrazkami do projektu BHP.
Nakład: 2 000 egzemplarzy
 • 2010

SafetyCard

Kieszonkowe leporello z wieloma obrazkami do projektu BHP.
Dodruk: 6 000 egzemplarzy
 • 2011

FirstAidPoster

Plakat do projektu pt. „Praktyczny trening pierwszej pomocy"
Nakład: 2 700 egzemplarzy
 • 2012

Budowle hydrotechniczne i gospodarka wodna

Vodní stavby a vodní hospodářství. Vodní toky. (Budowle hydrotechniczne i gospodarka wodna. Wody płynące.) Podręcznik.
Nakład: 100 szt.
Vodní stavby a vodní hospodářství. Stroje a zařízení. (Budowle hydrotechniczne i gospodarka wodna. Maszyny i urządzenia.)
Nakład: 100 szt.
Vodní stavby a vodní hospodářství. Technologie. (Budowle hydrotechniczne i gospodarka wodna. Technologie.) Podręcznik.
Nakład: 100 szt.

 

 • Od 2006 r. IES wydaje elektroniczny biuletyn informacyjny (newsletter) LE SERVICE o objętości od 4 do 10 stron, dostarczany ok. 9 000 adresatów.
 • Oprócz tego IES wydaje wiele tekstów edukacyjnych, w szczególności dla długoterminowych programów nauczania.
 • IES stworzył również 4 filmy dotyczące działań VE w Republice Czeskiej i aktorski film szkoleniowy dotyczący problematyki rozmów oceniających.