ÚvodUsługiEdukacja

Edukacja

Oferta dla klientów korporacyjnych

 

Oferta 1: Opracowanie systemu szkoleń firmowych pod klucz.

Oferta obejmuje:

 • Zidentyfikowanie i analizę potrzeb firmy i jej pracowników w zakresie kształcenia.
 • Projekt planu edukacyjnego dla firmy.
 • Projektowanie poszczególnych imprez edukacyjnych.
 • Opracowanie systemu oceny efektywności edukacji firmowej i poszczególnych imprez edukacyjnych.

Oferta 2: Portal edukacji w trybie e-learning IES (eCampus)

Oferta obejmuje:

 • Nieograniczony dostęp pracowników do portalu edukacji w trybie e-learning.
 • Wiele atrakcyjnych kursów opracowanych w całości przy użyciu technologii flash ze ścieżką dźwiękową, poświęconych soft-skills i kompetencjom menedżerskim.
 • Kursy języka angielskiego, francuskiego i Business English, baterie testów z języka angielskiego i francuskiego (dla każdego języka 1 test kwalifikacyjny + 6 testów dla poszczególnych poziomów według klasyfikacji międzynarodowej).
 • Wysokiej jakości elektroniczne słowniki dwustronne – angielski i francuski.
 • Szkolenia i testowanie kierowców pojazdów służbowych, kursy komputerowe, kursy z zakresu BHP.
 • Kursy w wersji angielskiej i francuskiej.
 • Opracowanie kursów w trybie e-learning według potrzeb klienta przy pomocy modułu Builder oraz opracowanie testów przy pomocy modułu Tester.
 • Przekazywanie szczegółowych raportów menedżerom zasobów ludzkich w firmie.

Oferta 3: Kompleksowy outsourcing kształcenia firmowego

Oferta obejmuje:

 • Ofertę nr 1 i 2.
 • Zapewnienie personelu (lektorów) dla edukacji firmowej.
 • Zapewnienie edukacji firmowej pod względem organizacyjnym i administracyjnym, realizację i ocenę poszczególnych imprez edukacyjnych.
 • Przygotowanie wszelkich materiałów i raportowanie na potrzeby firmowego systemu rozwoju zasobów ludzkich.

Oferta 4: Pomoc techniczna przy opracowaniu systemów zasadniczego kształcenia zawodowego, podnoszenia i poszerzania kwalifikacji pracowników oraz rekwalifikacji zawodowej

Oferta obejmuje:

 • Zidentyfikowanie i analizę potrzeb firmy w zakresie edukacji, zdobywania kwalifikacji i rekwalifikacji zawodowej (potrzeby pracowników z wykształceniem zawodowym oraz średnim lub uniwersyteckim).
 • Opracowanie projektu rozwiązania tych potrzeb na podstawie specjalnego know-how IES.
 • Zapewnienie odpowiedniej akredytacji programów studiów.

Oferta 5: Mobilna pracownia komputerowa

Oferta obejmuje:

 • Wypożyczenie mobilnej sali wykładowej wyposażonej w komputery, włącznie z wyposażeniem technicznym obejmującym projektory i urządzenia audiowizualne niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej jakości nauczania.
 • Transport i zainstalowanie mobilnej sali komputerowej w jakimkolwiek wybranym miejscu Republiki Czeskiej.
 • Salę można zainstalować w każdym biurze lub pomieszczeniu.
 • Sala jest wyposażona w mobilne łącze internetowe.
 • Wszystkie PC są wyposażone w technologię Wi-Fi, żadne inne przewody do ich podłączenia nie są potrzebne.

Oferta 6: Wynajem lokali na imprezy edukacyjne

Oferta obejmuje:

 • Wynajem nowocześnie wyposażonych lokali szkoleniowych, włącznie z wyposażeniem techniczno-dydaktycznym.
 • Zapewnienie imprez edukacyjnych od strony administracyjnej i organizacyjnej.
 • Wyżywienie uczestników.
 • Przybory do pisania dla uczestników.