ÚvodServiciiImplementarea sistemului de management integrat

Implementarea sistemului de management integrat

Asistenţă tehnică pentru implementarea sistemului de management al calităţii şi de management de mediu


Prin punerea în aplicare a unui sistem de management integrat, eventual a unei părţi a acestuia, se ajunge la transparenţa şi coordonarea proceselor din organizaţie, iar după efectuarea cu succes a auditului de verificare, organizaţia va primi un certificat care să ateste calitatea în diferite domenii de management.

Introducerea unui sistem integrat de management al calităţii se realizează pe baza procedeelor verificate în etape, iar pe întregul parcurs al colaborării se efectuează corecţii şi ajustări ale procedeului la condiţiile şi starea momentană din firma concretă.

Ofertă – procedeul de lucru recomandat la introducerea sistemului integrat de management:

  • Analiza stării actuale
  • Instruirea auditorilor interni
  • Elaborarea sistemului integrat de management şi întocmirea documentaţiei
  • Implementarea sistemului integrat de management
  • Funcţionarea de probă a sistemului de management elaborat
  • Audit de certificare gradul I. QMS, EMS a OHSAS
  • Reglarea sistemului, înlăturarea discordanţelor şi a deficienţelor
  • Auditul de certificare al sistemului integrat de management