ÚvodDespre Noi

Despre Noi

Cine suntem

Institutul de Servicii de Mediu a. s. (în continuare numai IES) este o instituţie educativă şi de training a companiei franceze care activează global, Veolia. IES este întreprinderea comună a diviziilor Veolia din Republica Cehă. Îşi desfăşoară activitatea în Republica Cehă şi în Slovacia, iar cu unele produse/servicii/sesiuni de training şi în alte ţări europene. IES este o importantă parte componentă a reţelei internaţionale de centre de training VE, aşa numitele Campuse Veolia. Instruirea constituie una din priorităţile Veoliei, parte inseparabilă a culturii ei de firmă şi factor important al distingerii ei pe piaţă. Cultura unitară de firmă şi înaltele standarde de calificare şi competenţă sunt de o importanţă capitală pentru fucţionarea acestui grup care are mai mult de 202 800 de salariaţi în 11 zone geografice ale lumii, precum şi pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor ei.
Veolia este singurul grup global capabil să asigure întreaga scală de servicii de Mediu în domeniul de exploatare a conductelor de apă şi canalizare (în Republica Cehă şi Slovacia prin intermediul companiei Veolia Voda), a serviciilor energetice, a producerii de energie electrică şi încălzire & răcire (societatea Dalkia RC şi Dalkia Slovacia), şi servicii de Mediu: colectarea gunoaielor, gestionarea deşeurilor şi reciclarea (Veolia Environmentální servis).

Principalele domenii de activitate ale IES

  • Instruire şi training (core business).
  • Servicii în domeniul resurselor umane (de ex. Assessment Centrum / Development Centrum, sisteme de evaluare a salariaţilor)..
  • Asistenţă tehnică şi consultanţă în implementarea sistemului de management al calităţii (QMS), management de Mediu (EMS), management de siguranţă a muncii (OHSAS).
  • Editură( periodice şi publicaţii monotematice de specialitate şi de popularizare a ştiinţei în tiraj total de 110 000 exemplare, filme de propagare şi de training, revistă lunară electronică/newsletter LE SERVICE – cca 9 000 cititori ).
  • Consultanţă în domeniul asistenţei financiare din fondurile UE.