ÚvodSlužbyImplementace integrovaného systému řízení

Implementace integrovaného systému řízení

Technická pomoc pro implementaci systému řízení jakosti a environmentálního managementu


Prostřednictvím zavedení integrovaného systému řízení, eventuálně jeho částí, dochází k zprůhlednění a uspořádání procesů v organizaci a po úspěšném verifikačním auditu obdrží organizace certifikát osvědčující kvalitu v jednotlivých oblastech řízení.

Zavádění integrovaného systému řízení jakosti je realizováno na základě ověřených postupů po etapách s tím, že po celý průběh spolupráce dochází ke korekcím a přizpůsobování postupu podmínkám a okamžitému stavu v konkrétní firmě.

Nabídka – doporučený postup prací spojených se zaváděním integrovaného systému řízení:

  • Analýza současného stavu
  • Školení interních auditorů
  • Zpracování integrovaného systému řízení a tvorba dokumentace
  • Implementace integrovaného systému řízení
  • Zkušební provoz vytvořeného systému řízení
  • Certifikační audit I. stupně QMS, EMS a OHSAS
  • Doladění systému, odstranění neshod a nedostatků
  • Certifikační audit integrovaného systému řízení