ÚvodAktualityVeolia je "Firmou pro zdraví"

Veolia je "Firmou pro zdraví"

Aktuality

12. dubna 2016

Veolia je "Firmou pro zdraví"

Společnost Veolia Česká republika získala ocenění Firma pro zdraví za svůj vzdělávací program Veolia Santé. Z rukou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR pana Zdeňka Škromacha ocenění převzal Petr Slezák, ředitel lidských zdrojů skupiny Veolia pro střední a východní Evropu. Stalo se tak u příležitosti konference Péče o zdraví zaměstnanců, konané 12. dubna 2016 v Senátu Parlamentu ČR.
 

Projekt Veolia Santé vychází z firemní kultury skupiny Veolia. „Pro naši skupinu je trvalou prioritou ve všech vykonávaných činnostech prevence bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců. V rámci tohoto přístupu jsme se rozhodli našim zaměstnancům nabídnout možnost, jak si pravidelně a aktivně chránit zdraví své i svých nejbližších v oblasti nejčastějších typů nádorových onemocnění,“ říká Petr Slezák, ředitel lidských zdrojů skupiny Veolia pro střední a východní Evropu.

Ve spolupráci se vzdělávacím Institutem environmentálních služeb Veolia a s Firmou pro zdraví, společnost Veolia připravila e-learningový kurz, zaměřený na oblast zdravotní prevence, především v oblasti onkologických onemocnění. Projekt Veolia Santé se zaměřuje na prevenci nemocí, na podporu a ochranu zdraví na pracovišti a na nastavení účinných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců skupiny Veolia. Jeho nedílnou součástí je projekt praktického tréninku první pomoci, který ve skupině Veolia funguje od roku 2003. Tento kurz představuje periodický, systematický a prakticky orientovaný trénink první pomoci, kterým procházejí zaměstnanci skupiny Veolia všech úrovní. Již v deseti případech zaměstnanci díky tomuto tréninku pomohli zachránit lidský život.

„Tímto programem chceme přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti zaměstnanců a k posílení jejich zdravého životního stylu,“ dodává Petr Slezák. Důraz je především kladen na prevenci onkologických onemocnění. Aby člověk mohl vzdorovat rakovině, potřebuje být v prvé řadě dokonale informován. V České republice v současné době každoročně onemocní rakovinou prsu více než 6 000 žen, rakovinou děložního hrdla přibližně 1 000 žen a rakovinou tlustého střeva asi 8 000 osob. Značné procento zjištěných karcinomů se nachází již ve třetím nebo čtvrtém (tedy nejtěžším) stadiu, kdy jsou vyhlídky pacientů na úplné vyléčení výrazně nižší.

„V první fázi jsme v našem vzdělávacím institutu připravili originální e-learningový kurz. Je zaměřen nejen na obecné preventivní přístupy, ale konkrétně i na prevenci karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla, karcinomu prostaty a nádoru tlustého střeva a konečníku. Kurz přináší důležité informace včetně instruktážních videí, detailně poukazuje na rizikové faktory a na konkrétní preventivní opatření, na preventivní prohlídky a screeningové programy. Kurz rovněž obsahuje řadu kvízů a je zakončen testem,“ vysvětluje Petr Slezák. V dalších fázích projektu se Veolia zaměří na vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a na posílení kvality života zaměstnanců skupiny Veolia.
 
Titul Firma pro zdraví, který byl letos udělen poprvé, získala kromě společnosti Veolia Česká republika, a.s., také Česká pošta, s.p. a společnost Borgers CS.Cenu pro oceněné podniky navrhl Lukáš Jabůrek, držitel ceny Czech Grand design a umělecký ředitel společnosti Moser-Glass.

--------------------
Nezisková organizace -  Firma pro zdraví udělením značky oceňuje firmy za realizaci projektů a dlouhodobého programu v oblasti péče o zdraví zaměstnanců. Používat prestižní značku FIRMA PRO ZDRAVÍ lze pouze na základě prokazatelného naplňování filozofie této značky.

Základním materiálem pro program Firma pro zdraví je Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Ministerstva zdravotnictví ČR shrnutá v dokumentu Zdraví 2020. Hlavním cílem strategie je k roku 2020 zlepšit zdravotní stav české populace a podpořit zájem široké veřejnosti, obcí a podniků o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí.